ข่าวสาร และการจ้างงาน

ประกาศรับสมัครงานหลายอัตรา
– รองผู้จัดการโรงงาน วุฒิปริญญาตรีเทคโนโลยีอาหาร/วิทยาศาสตร์
– พนักงานขายปลีก