แจ้งการโอนเงิน

หากลูกค้าแจ้งโอนเงินก่อนเวลา 16.00น. สินค้าจะถูกส่งภายในวันทำการถัดไป

ชื่อลูกค้า:

หมายเลขการสั่งซื้อ:

*หมายเลขจากอีเมล์ที่ได้รับหลังการกดการสั่งซื้อ

อีเมล์ที่ใช้ในการสั่งซื้อ:

วัน-เวลา ที่โอนเงิน:

จำนวนเงินที่โอน:

รูปใบเสร็จโอนเงิน: