กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง

150.00 ฿

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 510 g
น้ำหนักสุทธิ

500 g